19.08.2018 Йоан Димов 0

Водачите на Volkswagen модели също са серийни нарушители. SUV най-често правят малки нарушения при паркиране като например прескачането на ограничителната линия на паркоместата. Проучване относно
Прочети още