Настоящата Политика за лични данни обяснява какво правим с предоставените от вас лични данни когато се регистрирате в сайта ни.

В нея е описано събирането, използването и обработката на личните ви данни.

Настоящият текст е едностранен акт от наша страна и ние си запазваме правото да го променяме без да е необходимо да ви съобщаваме затова.

Настоящата политика се прилага за всички служители/кандидати за работа/потребители в сайта ни, както и всички други заинтересовани страни.

Какви лични данни събираме

От topgear.bg събираме и обработваме данните при посещение на сайта, както и при формата за контакт с нас. Имайте предвид, че не съхраняваме или обработваме чувствителна информация, разкриваща етнически произход, религия, политически убеждения, здравословно състояние пол или сексуална ориентация.

  • Единственото, което събираме при използване на сайта е:
  • IP адрес на потребителя;
  • Данните налични във формата за контакт.

Ако не предоставите въпросните лични данни е възможно да не успеем да изпълним нашите задължения към вас.

Ако доброволно предоставите ваши лични данни посредством контактна форма или други форми на комуникация, от topgear.bg можем да запазим предоставената информация, ако считаме, че тя би била полезна за целите ни.

Основание за събиране на личните данни

Лични данни в сайта на topgear.bg се събират единствено на основание вашето изрично съгласие, както и за предоставяне на услугите ни към вас. Спазваме политика за свеждане на минимум на събираните лични данни, тяхната актуалност и защита, доколкото това е възможно.

Личните ви данни се събират с цел:

  • Подобряване на услугите на сайта ни;
  • Обработка на клиентски запитвания или въпроси от контактната форма.

Topgear.bg може да обработва и съхранява вашите лични данни с цел защита на легитимни интереси от страна на държавни институции – Национална Агенция по Приходите, Министерство на Вътрешните Работи, други държавни и общински органи.

Съхранение на лични данни

От topgear.bg съхраняваме личните ви данни докато считаме, че те са ни необходими, след това те се унищожават.

Topgear.bg може по собствена преценка да предава част или всички ваши лични данни за обработка от Държавни институции или партньори. В случаи като тези не се налага да ви уведомява.

Защита на личните данни

За да защитим личните ви данни, до тях се упражнява ограничение на достъпа на трети лица.

Личните ви данни ще бъдат защитени, доколкото позволява естеството на интернет. Все пак не можем да гарантираме 100% защита от хакерски атаки и в случаи на такива, не поемаме отговорност за изтичането им.

Право на прекратяване на обработката на лични данни

Topgear.bg се задължава да прекрати обработването на лични данни, ако затова има законово основание.

Topgear.bg може да прецени да прекрати обработката на личните ви данни, ако счита, че може да има нарушения на сигурността и заплаха за изтичане на личните ви данни.

При проблем със сигурността, ще бъдат предприети необходими мерки за защита, но topgear.bg не се задължава да предостави информация какви ще бъдат те.

Предоставяне на личните ви данни на трети лица

Topgear.bg не дава право за използване и обработка на лични данни на лица, несвързани с интересите на сайта и предоставяните услуги.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта topgear.bg и не важи за линкове към други уебсайтове, както и за данните изисквани и събирани от трети страни.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите topgear.bg може да предостави данните на доверени партньори, които да използват информацията за рекламни цели. Партньорите нямат право да споделят и разпространяват информацията, предоставена от нас, без изричното съгласие на topgear.bg.